Rekrutacja do szkoły muzycznej rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy dzieci na badania przydatności 5 września 2017 r. o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich
Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, predyspozycji psychicznych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz predyspozycji manualnych do nauki gry na danym instrumencie.
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę lub mogą skorzystać z sugestii Komisji przeprowadzającej badanie.
Szkołą prowadzi nabór na dwa cyklu nauczania:
6 – letni dla kandydatów w wieku 6 – 8 lat
4 – letni dla kandydatów w wieku 9 – 16 lat
Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
• fortepian,
• skrzypce,
• flet,
• gitara
• trąbka
Zajęcia z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne i chór odbywa się w grupie.
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyników z przeprowadzonego badania.

W przypadku zapytań prosimy o kontakt tel. 728 388 465
Zapisy na badanie przydatności prosimy dokonywać poprzez email: sekretariat@nsmtrabki.pl