Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trąbkach Wielkich
Ul. Sportowa 3, 83-034 Trąbki Wielkie

Nr wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pod numerem 507/10/2008

Organem prowadzącym jest:

Anita Stolarska
Ul. Lawendowa 3, 83-050 Kolbudy
e-mail: sekretariat@nsmtrabki.pl

Sekretariat – Tel. 728 388 465
Środa 15.00-17.00
Piątek 15.00-17.00

Dyrektor Jacek Stolarski – 606 339 059