Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trąbkach Wielkich powstała w 2008 roku z myślą o zapewnieniu dziecku wszechstronnego rozwoju, w tym rozwijaniu jego indywidualnych możliwości i zdolności. Naszym głównym celem jest rozbudzanie wrażliwości muzycznych naszych uczniów oraz stworzenie im najwyższych warunków rozwoju.

Prowadzimy naukę gry na instrumentach:

  • fortepian,
  • skrzypce,
  • flet,
  • gitara

Kształcimy uczniów w cyklu sześcioletnim i czteroletnim. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych, 2-3 razy w tygodniu ( w tym indywidualne lekcje w na wybranym instrumencie oraz zajęcia teoretyczne) w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka, ul. Sportowa 2.

Zajęcia prowadzone są przez bardzo wykwalifikowanych nauczycieli w bardzo miłej atmosferze, a metody i formy pracy dostosowane są do możliwości każdego dziecka.

Prowadzimy zajęcia w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MKiDN oraz o autorskie programy skonstruowane przez naszych nauczycieli.

Nasi uczniowie biorą czynny udział w koncertach szkolnych oraz w koncertach przeznaczonych dla całej społeczności gminy Trąbki Wielkie. Naszych uczniów można też spotkać na konkursach organizowanych przez szkoły muzyczne w województwie pomorskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Nasza szkoła czeka na Was.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy zajęcia umuzykalniające dla najmłodych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 728 388 465 lub email:ssm.trabki@wp.pl