Uprzejmie informujemy, że opłaty za naukę dziecka w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trąbkach Wielkich w roku szkolnym 2014/2015 będą wynosiły:

  • Sześcioletnim dla dzieci w wieku 5 – 8 lat

    • klasy I - III: 210 zł/m-c
    • klasy IV - VI: 270 zł/m-c
  • Czteroletnim dla dzieci w wieku 8 – 16 lat

    • klasy I - IV : 270 zł/m-c

Powyżej opłaty są zgodne z zatwierdzonym przez organ prowadzący Statutem Szkoły (Rozdział VII, Artykuł 17, Pozycja 1a).

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trąbkach Wielkich Ul. Sportowa 2, 83-034 Trąbki Wielkie jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pod numerem 507/10/2008 i decyzją Ministra Kultury nr DSA/WOP/IS/802/4/09 uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Opłaty bardzo prosimy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca nauki. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Anita Stolarska
87 2490 0005 0000 4000 4079 4735 (Alior Bank)
z dopiskiem: opłata za naukę gry na instrumencie oraz miesiąc

Jednocześnie informujemy, iż opłata za miesiące wakacyjne ( lipiec i sierpień ) wynosi 50% opłaty pobieranej w miesiącach nauki szkolnej.